Search

Links

Inclusionlab

Inclusionlab is een netwerk van zelfstandig ondernemers die zich al lange tijd in hun werk laten inspireren door het ideaal van een inclusieve samenleving. Onze identiteit kenmerkt zich door het werken vanuit vijf ontwerpprincipes: vanuit het leven van mensen, inclusie in brede zin, co-creatie vanuit de samenleving, van praktijk naar beleid en stapsgewijs groeien in inclusie. Inclusionlab coacht gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij co-creatie van verandering en schuwt daarbij niet om grote uitdagingen aan te gaan. We begeleiden co-creatieve veranderingsprocessen met alle betrokkenen, organiseren trainingen, workshops en presentaties of helpen bij onderzoek en monitoring.

www.inclusionlab.nl  

In1school

In1school maakt zich sterk voor het recht op inclusief onderwijs van elk kind. Voor het recht van kinderen en jongeren om naar een toegankelijke school te gaan. Een school die bevlogen én toegerust is om het beste in hen naar boven te laten komen. Ook als zij een handicap hebben. In1school laat zien hoe het kan, door voorbeelden van Zo-kan-het-ook-scholen te verspreiden, scholen die werk maken van inclusief onderwijs.  In1school maakt tegelijk ook ongelijke behandeling en discriminatie in het onderwijs zichtbaar en vecht structurele schendingen van het recht op onderwijs aan bij de rechter. In1school is een initiatief van NSGK.

www.in1school.nl 

De EigenWerkWijzer (voorheen de Makkekaart)

Je capaciteiten benutten zonder roofbouw op jezelf te plegen?  Met de EigenWerkwijzer bekijk je wat je kunt en wilt en hoe je je ideale werkplek voor elkaar krijgt. Een stevige basis voor prettig leven en werken. Kijk voor de EigenWerkWijzer op:
http://www.blikopwerk.nl/

 

Gehandicapten schrijven geschiedenis! Uniek interactief historisch project

www.gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl

Wil een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van de grotendeels ongeschreven geschiedenis van de emancipatie van mensen met makke. Op de site vindt je feiten en mijlpalen, kort beschreven en gerangschikt in een tijdlijn. Als je meer wilt weten over een bepaalde gebeurtenis klik je door via lees verder. Verder zijn er relevante documenten en overzichten van bronnen opgenomen, staan er diverse lijsten op met historische publicaties rond verschillende perioden en bouwen we aan een database met afbeeldingen en AV materiaal dat via de site toegankelijk is. Op de startpagina vindt je onder Actueel recente gebeurtenissen, nieuwe publicaties en links en relevante evenementen op historisch en cultureel gebied.
Op de site staat inmiddels al veel informatie, maar er ontbreekt nog veel. Iedere bezoeker wordt nadrukkelijk uitgenodigd om nieuwe feiten en bronnen aan te dragen. Zo kan de geschiedenis van de gehandicaptenbeweging gezamenlijk geschreven worden! 
Gehandicapten schrijven geschiedenis is een project van Agnes van Wijnen-Visie in Uitvoering 
Harry Dietz, PaperMate Houten: sitebeheer 

 

De Coalitie voor Inclusie

  • De Coalitie voor Inclusie is een breed gedragen beweging van mensen en organisaties, die op een positieve manier de uitdagingen in onze samenleving aangaat en actief samen wil werken om een inclusieve samenleving te bevorderen.
  • De Coalitie voor Inclusie werkt aan het verbeteren van de samenleving en de mogelijkheden van deelname daaraan voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Maar ook ouderen en anderen die tijdelijk of langdurig beperkingen ondervinden vallen hieronder.
  • De Coalitie voor Inclusie neemt het initiatief én biedt ruimte voor praktische en concrete invullingen met betrekking tot inclusie, die van invloed zijn het leven van mensen zelf en op politieke- en beleidsagenda’s.

www.coalitievoorinclusie.nl


Webmaster van www.visieinuitvoering.nl: Harry Dietz, PaperMate, Houten, www.harrydietz.nl